Jineoloji kadının bilgi, birikim ve bilimidir-5

“Jineoloji’nin kendisi toplum eğitimidir” Jineoloji’nin eğitim bölümünü değerlendiren Qamışlo Kantonu Jineoloji Akademisi Araştırma Üyesi Gulistan Osman, “Kadınların kendisi toplumun çekirdeğini oluşturuyor ve toplum da kendini kadın ilişkisi etrafında örüyor, onun için de Jineoloji ilk önce kadınları eğitiyor” dedi.

“Jineoloji’nin kendisi toplum eğitimidir” 

Jineoloji’nin eğitim bölümünü değerlendiren Qamışlo Kantonu Jineoloji Akademisi Araştırma Üyesi Gulistan Osman, “Kadınların kendisi toplumun çekirdeğini oluşturuyor ve toplum da kendini kadın ilişkisi etrafında örüyor, onun için de Jineoloji ilk önce kadınları eğitiyor” dedi.  

RONAHÎ NÛDA

Qamişlo- Toplumların ilk öğretmeni anneler. Anneler örf, adet, gelenek, kültür ve tarihini yeni nesillere aktırıyor. Kadının kendisi de binlerce yıldır hem öğretiyor hem de toplumu oluşturuyor. Birçok kültürün günümüze kadar gelmesi anneler sayesinde mümkün oluyor. Ahlak ve politikanın toplum içinde kalıcı hale gelmesi için eğitim önemli bir alan. Eğitim insanlığın varlık ve yokluk ya da olmazsa olmazıdır.

Jineoloji eğitim bölümü 2017 yılında Kuzey ve Doğu Suriye’nin tüm bölgelerinde kuruldu ve toplumu ahlak ve politik çerçevede eğitmeyi hedefliyor. Qamışlo Kantonu Jineoloji Akademisi Araştırma Üyesi Gulistan Osman, Jineoloji’nin eğitim bölümünü ajansımıza değerlendirdi. 

“Jineoloji biliminde eğitim en önemli bir bölüm”

Gulistan Osman, eğitimin önemini şu sözlerle anlatmaya başlıyor:

“Eğitim toplum yaşamında en önemli bölüm diyebiliriz. Eğitim tüm toplumlar için yeni bir nesil yaratmak, tüm insanlığın toplumsal yaşamının devamlılığı ve kalıcı kılması açısından önem teşkil ediyor. Bundan kaynaklı Jineoloji’de de eğitim bölümü en önemli bölüm. Toplum için faydalı ve gerekli olan konuları araştırıyoruz, yoğunlaşıyoruz ve toplumumuzu eğitiyoruz. Vereceğimiz eğitimin toplumun faydası ve ruhuna uygun olmasına dikkat ediyoruz. Toplum içinde değişim ve dönüşümü sağlamayı esas alıyoruz. Zaten Jineoloji’nin kendisi toplumun eğitimidir. Bu çerçevede ilk başta tüm kadın kurum ve kuruluşları eğitiyoruz. Bunun yanı sıra Jineoloji kapsamında eğitim almak için bizi ziyaret ederek eğitim almak istediklerini belirtiyorlar. Eğitim devrelerini açtığımızda ilk başta toplantılar gerçekleştiriyoruz ve kurumlara davetiye gönderiyoruz.”

“Jineoloji eğitimleri toplumun tüm alanlarını kapsıyor”

Gulistan Osman, Jineoloji eğitimlerinin toplum üzerindeki etkisini şöyle dile getirdi:

“Eğitimlerimiz toplumun tüm alanlarını kapsıyor. Kadınların kendisi toplumun çekirdeğini oluşturuyor ve toplum da kendini kadın ilişkisi etrafında örüyor, onun için de Jineoloji ilk önce kadınları eğitiyor. Jineoloji özgür, eşit yaşam alanını oluşturduğundan her iki cinsiyeti eğitiyoruz. Bunun yanında gençlik ve çocuklara yönelik de eğitim devrelerimiz var ve onlar için birçok etkinlik gerçekleştirdik. Jineoloji konusunda anne ve ninelerimiz esas öğretmenlerimizdir. Çünkü birçok perspektif ve bilgileri onlardan alıyoruz. Anne ve ninelerimiz birçok olay ve olguları görmüş, yaşamış veya birinci ağızdan dinledikleri için onlardan çok faydalanıyoruz. Bununla birlikte Jineoloji’nin ulaşamadığı araştırmayı beklenen birçok olgu ve olaylar da olabilir. Yaşları büyük olan birçok kişiyi göz önünde bulunduruyoruz.” 

“Jineoloji, kapitalizm sistemine karşı ortak yaşamı yaratmak istiyor”

Gulistan Osman, verdikleri eğitim ile kapitalist modernite eğitimi arasındaki farkı dile getirdi.

“Bilim alanı olarak Jineoloji’nin, kapitalist sisteme eleştirileri var. 21. yüzyıldayız ve sermayedar sistemi topluma büyük zararlar veriyor. Dünyanın batılı ülkelerine bakıldığında, kapitalist sistem birçok aileyi yıpratmış, insanların kişiliğini yozlaştırmış ve insanları rimotkontrol haline getirmiş durumda. Kapitalist sistem rutinleşmiş haliyle insanları öldürüyor ve duygu diye bir şey bırakmıyor. Kapitalizmin topluma, para ve maddiyatı dayatıyor; maneviyatla da baskı altında tutuyor. Tüm bunlara karşı Jineoloji Akademisi eşit yaşam ruhunu, duyarlı akıl ve bilinçli bir yaşamı insanlarda hedefliyor.” 

“Etik ve estetik yaşamın ölçüsüdür” 

Gulistan Osman, konuşmasının devamında etik-estetik konusuna da değinerek, şöyle devam etti:

“Etik ve estetik Jineoloji için önemli konulardan biri ve birçok çalışma da bu konular üzerinden yürütülüyor. Etik ve estetik, insanların yaşam ölçüsü, ruhu ve bedenidir. İnsanların insanlar ile bağlantı ve sorumluluğu var. Kapitalist sisteminde etik ve estetik kötü-çirkin şekilde gösteriliyor, özellikle basın-medyada teşvik etme rolünü oynuyor. Onların yanında etik ve estetik hükümet ve devlet çıkarlarını esas alan yasa haline getirilmiştir. Aynı zamanda insanların güzelliği ve iyiliği doğal durumundan çıkarılmıştır. Kapitalist sistem her şeye sirayet etmiş ve her şeyi doğal olmaktan çıkarmış, her bir insanda hastalık hormonunu yaratılmıştır. Görevimiz toplumu kapitalizme karşı ahlaki açıdan eğitmektir. Çünkü kapitalizm DAIŞ, korona, doğal olmayan yöntem ile yağmurun yağdırması, ateş gibi hastalıkları yaratarak, insanlığı ölümle yüz yüze bırakmıştır. Jineoloji’nin görevi de tüm bunlara karşı sorunları netleştirmek, araştırmak, takip etmek ve toplumu doğal güzelliğine kavuşması için ikna etmektir. Ancak bu şekilde kendimizi kapitalizmin hastalıklı yapısından kurtarabiliriz. İşte bu nedenle Jineoloji ile insanlığın değerlerini savunmak ve doğru bir şekilde etik ve estetik halkımıza göstermek istiyoruz.”

“Jineoloji’nin amacı, toplumsal ve sağlıklı bireyler yaratmak”

Toplumda ciddi değişim ve dönüşüm yaratıklarını belirten Gulistan Osman, son olarak şunları söyledi:

“Jineoloji eğitimleriyle toplumda gözle görülür değişim ve dönüşüm yarattığına tanıklık ediyoruz. Genç erkek ve kadınlar Jineoloji’nin ne anlama geldiğini soruyor ve cevap bulma arayışındalar. Bu da Jineoloji bilimi herkesin dikkatini çekiyor anlamına geliyor. Jineoloji, artık en hassas konularıyla bile toplum tarafından kabullendi. Jineoloji gerçekleri her yönüyle somut bir şekilde gözler önüne sermek istiyor. Jineoloji, toplumun gözünü açtı ve bununla kadınlar artık kendi evinde haklarından söz edebiliyor. Biz Jineoloji bilimi ile daha fazla farkındalık ve olumlu yönde değişimleri yaratarak, toplum içindeki tüm hastalıklara karşı mücadele verebiliriz. Jineoloji’nin çalışmaları hem bireyler hem de toplumun gelişimi içindir.”

Yarın: Kuzey ve Doğu Suriye Bölgeleri’nde Jineoloji çalışmaları