Jineoloji kadının bilgi, birikim ve bilimidir- 4

‘’Jineoloji araştırmalarıyla toplumun yarasını sarmak istiyor” Cizîr Bölgesi Jineoloji Eğitim ve Araştırma Merkezi üyelerinden Nur Hawıl, yaptıkları araştırmaları anlatırken “Jineoloji araştırma merkezinin açmamızdaki amaç kadınların durumunu yorumlamak ve toplumumuzun sorunlarına çözüm bulmaktır” dedi.

‘’Jineoloji araştırmalarıyla toplumun yarasını sarmak istiyor”

Cizîr Bölgesi Jineoloji Eğitim ve Araştırma Merkezi üyelerinden Nur Hawıl, yaptıkları araştırmaları anlatırken “Jineoloji araştırma merkezinin açmamızdaki amaç kadınların durumunu yorumlamak ve toplumumuzun sorunlarına çözüm bulmaktır” dedi.

RONAHÎ NÛDA

Qamişlo – Jineoloji Eğitim ve Araştırma Merkezi 14 Eylül 2017 tarihte kuruldu. Jineoloji’nin bu dalı toplumun yaşadığı sorunları araştırıyor ve buna göre çözümler üretiyor. Aynı zamanda Jineoloji yaptığı araştırmalarında yorumlamayı esas alıyor. Jineoloji Eğitim ve Araştırma Merkezi her iki cinsiyeti ele alarak, toplum alanlarına giriyor. Jineoloji araştırmalarında kadın rengiyle ele alış tarzı var. Bununla birlikte sadece bir taraflı değil, her yönden yorumluyor ve toplumunu tanımaya çalışıyor. Jineoloji, kadın tarihini aydın ve doğru kavramlarla yeniden yorumluyor ve kadın aydınlanmasını canlı tutuyor.

Jineoloji Eğitim ve Araştırma Merkezi Üyesi Nur Hawıl, Jineoloji’nin araştırma bölümünü anlattı. 

“Jineoloji’nin araştırmaları kadın rengiyle yapılıyor”

Nur Hawıl, Jineoloji’nin araştırma çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

“Jineoloji Araştırma Merkezi, toplum içinde bilim olarak tanınıyor. Bizim için önemli olan bu merkezin rengini ve toplumsal yöntemini toplumumuza anlatmak. Jineoloji’nin Rojava Kürdistanı’nda ilk adımını attığında ilk başta toplum içindeki çelişkileri tanımak ve buna göre de toplumu uyarmak istedik. Kurumumuz örgütlemesini yaptığında ilk adım olarak toplumun yaşadığı sorunları tanımak istedik. Aynı zamanda Jinoloji’nin tanımını yaptık. Ondan sonra kentlerde merkezlerini açmaya başladı ve bunlardan en önemlisi de Qamişlo’da açıldı. İlk merkezimizi 14 Eylül 2017 tarihinde Dêrik kentinde açtık. Şimdi bu merkezimiz kurulduğundan bu yana gelişmeler sağlamış ve özellikle toplumun durumunu bu merkezde değerlendiriyor. Bunun yanında kadın rengi ve yöntemi de bu merkezde değerlendiriyor. İlk başlarda Jineoloji Eğitim ve Araştırma Merkezi üyesi 5 kişi ile başladık. Merkezimiz farklı renklerle tanındı, özellikle araştırma yönteminin kadın rengiyle olması ön plana çıktı. Buradaki amacımız kadınların durumunu yorumlamak, var olan sorunlara çözüm yollarını ortaya koymak. Zamanla Kuzey ve Doğu Suriye’deki birçok bölgesinde araştırma merkezleri açıldı.” 

“Kadın rengiyle çözümler bulunur”

Nur Hawıl, araştırma yaptıkları başlıca konuları da anlattı.

“Temel bir konuyu araştırdığımız zaman ilk başta toplumun yaşadıkları acıları iyi tanımamız gerekir. Jineoloji, araştırmalarıyla elini toplumun yarasına basmak istiyor. Jineoloji, her iki cinsiyeti yorumlar ve araştırmalarını bu şekilde derinleştirir. Tüm dünyanın sorunlarını yorumlamak gerekiyorsa öncelikle toplumu iyi tanımak ve yaşadıkları sorun ve sıkıntıları iyi tespit etmek gerekir. Şuanda yaptığımız araştırmalar kadının durumunu tanımak, bununla birlikte erkek ve çocukların durumlarını öğrenmek ve tanımaktır. Aynı zamanda Jineoloji olarak dışarıdan gelen araştırmaları da hem eleştiriyor hem de değerlendiriyoruz. Ancak Jineoloji’nin kendisi de toplumun içinde araştırmasını yapıyor ve çözümlerini de kadın rengiyle bulmaya çalışıyor. Yani Jineoloji Araştırma Merkezi olarak ilk başta toplumun yaşadığı acıları tanıyoruz diyebiliriz.” 

“Jineoloji’nin araştırması hakikatin tanımlamasıdır”

Jineoloji ile modernite arasındaki araştırma farkına dikkat çeken Nur Hawıl, araştırmanın kadın rengiyle gerçekleştiğinin altını çizdi.

“Her araştırmacı sorunları tanımayı hedefliyor ancak her araştırmacı kendine göre sorunların tanımını farklı yapar. Araştırma yöntemi açısından Jineoloji’nin moderniteden farkı Jineoloji kendini toplumun yerine koyar ve araştırmayı kadın rengiyle yapar. Kadınlar beş bin yıldır köleleştirilmiş, sesleri bastırılmış, onun için de toplum yaptığımız araştırmaları kadın rengiyle yaptığımızı gördüğünde şaşırıyor. Jineoloji araştırma yol ve yöntemleri özgürlükçü bir zihniyetle olaylara bakar ve çözümler. Jineoloji, iktidarların etkisinden ve bencilikten uzak bir şekilde olay ve konulara bakar. Aynı zamanda konu ve olayları çözüm eksenli bakış açısına sahip. Jineoloji Araştırma Merkezi’nde çalışanlar kendisi için değil, toplum için, toplumun geleceğini ön gören bakış açısına sahip olanlar olması gerekir. Yaptığımız araştırmalar bugün etkisini göstermeyebilir ancak birkaç sene sonra muhakkak etkisini göstereceğine inanıyoruz. Jineoloji’nin yaptığı araştırma kapitalist moderniteniden farkı olguların hakikatini tanımak ve tanımlamakla ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra Jineoloji, kadınlar ve toplum arasındaki sevgi ve saygıyı esas alır.” 

“Jineoloji ilk adımı kadın tarihi açısından atıyor”

Karanlıkta bırakılan kadın gerçekliğini aydınlatılmasına da dikkat çeken Nur Hawıl, şunları dille getirdi:

“Kadın tarihinin şuana kadar baskı ve karanlıkta bırakıldığı görülecektir. Kadınlar direnişleriyle tanınıyor ve bundan kaynaklı da acılarla yüz yüze bırakılmıştır. Her kadının tarihi, karanlığın yani iktidarla bağlantılı bir şekilde tanıtılmıştır. Bunun için Jineoloji, kadınları iyi yorumlayan, anlam kazandıran kavramları ele alır. Her bir kavrama göre kadın farklı tanıtılmıştır. Kadın tarihi de kavramların içinde kaybedilmiştir. Çünkü iktidarlar, kadınların her bir kavramını kendi içinde yedirerek tanımlamaya çalışmış ve baskı altında tutmuş, bundan kaynaklı da birçok çelişki ortaya çıkmasına neden olmuştur. Onun için kadınlara yönelik söylenen ve kullanılan kavramları iyi yorumlamamız gerekir. Örneğin tarihte tanınan birçok direnişçi kadın var ancak iktidarlar onları cadı ve kötü kalpli kadınlar olarak tanıtmıştır. İşte Jineoloji buna karşı ilk adımını kadın tarihi anlamında atıyor. Kadın tarihinin sonu yok ve derin bir su gibi. Jineoloji, adımını kadın tarihine, aydın kadınlar, filozof kadınlar ve tanrıça olarak tanınan kadınlara göre atıyor. Her dönem ve çağda kadınların rolü nedir, nasıl oynadıklarının tarihini arıyoruz. Dikkat edilirse biz sadece bir yönü ve rengiyle araştırmıyoruz, Jineoloji ne kadar derinleşirse, o dönemlerde ve çağlarda bilinmeyen kadın direnişçileri derinlemesine öğrenme anlayışıyla yaklaşıyoruz.’

“Jineoloji toplumsal adalete doğru adım atıyor” 

Her iki cinsiyet arasındaki yaşanan adaletsizliğe de değinen Nur Hawıl, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toplum adaleti dediğimiz olgunun, bugünkü konumuna baktığımızda adalet kavramı da yanlış anlaşılmış bir kavram. Jineoloji’nin diğer bir amacı her iki cinsiyet arasındaki adaleti tanımlamaktır. Jineoloji, atığı her adımda ilk başta toplum içinde kadın ve erkeğin durumunu tanımlar. Bununla birlikte her iki cinsiyetin yaşadığı çelişkileri ortaya koyar. Biz bir kadına gerçekliği anlatırken, ona ‘bu senin hakikatin değil’ diyoruz ve gerçekten de onun hakikati olmadığının farkına varıyor. Bu durum aynı şekilde erkekler için de geçerli. Jineoloji anlayışında her iki cinsiyetin tanınması esastır. Her iki cinsiyeti tanıdığın zaman doğal olarak toplumu da iyi tanımış olursun. Bundan kaynaklı da Jineoloji olgulara hem olumlu hem de olumsuz açıdan bakar ve elle alır. Jineoloji toplumsal adalete doğru adım atıyor.” 

“Jineoloji toplumu araştırır ve yorumlar”

Nur Hawıl, son olarak araştırdıkları ve hala devam eden araştırma konuları hakkında konuştu.

“Jineoloji, araştırma açısından sonuç alıyor. Biz yaptığımız araştırmaların her bir konusunu ayrı ayrı ele alıyoruz. Eğer derinlemesine bir araştırma yapmak istiyorsak, ilk başta toplumumuzun çektiği acılar, zorluklar, yaralarını ve sevinçlerini iyi tanımak gerekiyor. Şimdi üzerinde, korona salgını döneminde aile içinde kadınların durumu üzerinde araştırma yapılıyor. Korona salgını döneminde erkeklerin kadınlara çok baskı ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Jineoloji de kendine görev olarak korona salgını döneminde ailelerin durumu ve onun içindeki kadınların durumunu araştırmasını gördü. Biz bu salgın durumunda kadınların yaşadığı şiddetin yorum ve değerlendirmesini yaptık. Jineoloji olarak araştırma sırasında Kadın evi, Kongreya Star Hareketi ile fikir alışverişi içinde olduk. Bunun yanı sıra Jineoloji olarak toplum içinde her türlü yaşanan olayı araştırır ve yorumlar. Araştırmalarda toplumun acısını bildiğin zaman tarihini de iyi tanımış olursun. Şimdi de araştırmaya başlayacağımız konu ‘eşler arasındaki gizli ilişkiyi’ araştırmak, neden, sonuçlarını ve çözüm arayışında olmaktır. Biz araştırmalarımızla toplumun acılarını öğrenmek, hissetmek ve bununla birlikte Jineoloji olarak toplumun tüm yönlerini en ince ayrıntısına kadar araştırmak ve çözüm bulmayı görev biliriz.”

Yarın: “Jineoloji’nin kendisi toplum eğitimidir”