Anadilde eğitim toplumları yok olmaktan kurtarır - 4

“Amacımız demokratik bir toplum inşa etmek” Kuzey ve Doğu Suriye’de öğrencileri Demokratik Ulus sisteminde eğittiklerini ve üniversiteye hazırladıklarını belirten öğretmen Ala Dawud ile Kuzey ve Doğu Suriye Üniversitesi Eş Başkanı Rohan Mustafa, eğitim yolu ile demokratik bir toplumu inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Amacımız demokratik bir toplum inşa etmek”

Kuzey ve Doğu Suriye’de öğrencileri Demokratik Ulus sisteminde eğittiklerini ve üniversiteye hazırladıklarını belirten öğretmen Ala Dawud ile Kuzey ve Doğu Suriye Üniversitesi Eş Başkanı Rohan Mustafa, eğitim yolu ile demokratik bir toplumu inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ROJ HOZAN

Qamişlo – Demokratik eğitim sistemleri, beyni özgürlük içinde hür düşünmeye, üretmeye, insanî değerleri korumaya, katılımcılığa, liderliğe, sevgi ve hoşgörüye yönlendirip hayata hazırlar. Bu sistemde hazırlık aşamasından üniversiteye kadar değerlendirme, araştırma, proje ve sonunda sınav olur. Bu demokratik sistem, Ortadoğu'daki ırkçı sistemlere ve egemen zihniyetlere karşı bir alternatiftir. Öğrenciler demokratik bir şekilde deneyim kazanır ve mezun olduktan sonraki görevlerinde bunu uygularlar ve sorumluluk ruhuna sahip olurlar.

“Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor”

Demokratik Ulus sisteminde yeni nesiller için akademik bölümler hazırlanırken, öğrencilerin üniversiteye girebilmeleri için de her alanda destekler veriliyor. Hazırlık aşamasından üniversite aşamasına kadar öğrencilerin birçok alanda eğitildiğini belirten öğretmenlerden Ala Dawud, öğrencilerin hazırlık aşamasında belli sınıflarda eğitim gördüklerini belirterek, “Öğrencilerimizi önceden üniversiteye hazırlıyoruz ve bu sayede öğrenciler gelecekte ne okuyacaklarını belirliyorlar” dedi.  

“Amacımız güçlü kişilikler oluşturmak”

Onuncu sınıfta öğrencilerin bilimin tüm dallarını çalıştığını kaydeden Ala Dawud, en  sonda da öğrencilerin kendi tercihlerini yaptıklarını sözlerine ekledi. On birinci sınıfta ise coğrafya, felsefe, tarih, anadil ve edebiyat gibi dallarda eğitimlerin verildiğini söyleyen Ala Dawud, “Bilim dallarında fizik, kimya, matematik, toplum ve fen gibi dersler öğretilir. Öğrencilerle öğretim yöntemlerimiz çok etik ve not sistemine göre yürütülüyor. Öğrencilere genellikle kendilerini hazırlama fırsatı veriyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız da güçlü bir kişiliğe sahip olabilmelerini sağlamak içindir” diye belirtti.

“Her millet kendi dilinde eğitim görmeli”

Bilim dallarında öğrencilerin polisiye kurgu alanına yöneldiğini ifade eden Ala Dawud, “Hali hazırda öğrencilerle ilgili toplantılarımız var, durumu değerlendiriyoruz ve öğrencilerin durumu hakkında yönetime ve aileye bilgi veriyoruz. Öğrencilerimizin birbirleriyle deneyim kazanmalarını istiyoruz. Arap ve Hristiyan öğrencilere de aynı sistem ve materyaller sunuluyor ve her milletten öğrenci arasında fark yok, sadece dil değişiyor, çünkü hepimizin dediği gibi Demokratik Ulus sisteminin eğitim sisteminde her milletin kendi dilinde eğitim görmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Çok kültürlülüğü esas alıyoruz”

Kuzey ve Doğu Suriye Üniversitesi Eş Başkanı Rohan Mustafa da, Özerk Yönetim sistemi ile birlikte birçok kurumun kurulduğunu ve akademik kurumlardan birinin de üniversiteler olduğunu söyledi. Amaçlarının öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi olduğunu kaydeden Rohan Mustafa, “Üniversiteleri açmaktaki amacımız sadece öğrencilere eğitimlerine devam etme olanağı sağlamak değil, temel amacımız egemen rejimlere karşı alternatif üniversiteler yaratmaktır. Bizler tekçi anlayışı reddediyoruz ve bunun yerine çok kültürlülüğü esas alıyoruz” dedi.

“Eğitim yolu ile güçlü bir zemin inşa edebiliriz”

Üniversite yönetimlerinde eş başkanlığı esas aldıklarını belirten Rohan Mustafa, “Ayrıca özel bir kadın meclisi ve bir genel kuruldan oluşan öğrencilerin eğitim sürecinin tüm yönleriyle ifade ettikleri ve katıldıkları öğrenci topluluğuna da önem veriyoruz. Demokratik bir üniversite ve böyle bir atmosfer yaratmamız toplumu o kültüre göre yetiştirmemizi sağlıyor. Eğitim yoluyla güçlü bir zemin inşa edebiliriz, ayrıca özgür ve demokratik bir toplum inşa ederiz. Gençlerimiz mezun olduktan sonra yarın kurum ve kuruluşlarımızda özgürce çalışacaklar. Başarılarını doğru bir şekilde elde etmeleri için artık üniversitelerdeki görev ve sorumluluklarını bilsinler” ifadelerinde bulundu.

Yarın: Anadil devriminin öncüsü: Xaliya Ehmed