Anadilde eğitim toplumları yok olmaktan kurtarır- 3

Demokratik Ulus Sistemi’nde ilk ve orta aşamalı eğitim Hem Kürt hem de Arap halkı, Özerk Bölge okullarında kendi dillerinde, aynı fikri ve ahlaki ilkeler üzerinde eğitim alıyorlar. Eğitimde bu alternatif yöntemler değişim yaratarak, geleceğe özgür nesiller hazırlıyor. Öğretmenler Demokratik Ulus Sistemi’nde eğitim aşamalarını ve eğitimdeki değerleri anlattı.

Demokratik Ulus Sistemi’nde ilk ve orta aşamalı eğitim

Hem Kürt hem de Arap halkı, Özerk Bölge okullarında kendi dillerinde, aynı fikri ve ahlaki ilkeler üzerinde eğitim alıyorlar. Eğitimde bu alternatif yöntemler değişim yaratarak, geleceğe özgür nesiller hazırlıyor. Öğretmenler Demokratik Ulus Sistemi’nde eğitim aşamalarını ve eğitimdeki değerleri anlattı. 

ROJ HOZAN

Qamişlo- Kuzey ve Doğu Suriye ile Rojava’da 2015 yılında okullarda ilk kez anadilde eğitim verilmeye başlandı. Eğitim sistemi temelden değiştirildi. İlk aşamada öğrencilerin korku ve işkence gibi geçmişteki yaşadığı tüm travmalar üzerinde duruldu. Öğrencilerim okula, eğitime güven duyması ve okulla bağlarını güçlendirme üzerinde duruldu. Yeni standartlar, öğrencileri eğitime teşvik edecek ve özgür bir geleceğe bilgili bir nesil hazırlayacak şekilde oluşturuldu.

Demokratik Ulus sisteminde ilk kademeden orta kademeye gelecek nesli inşa etmenin önemi, özgür ve yapıcı bir bilgi ve kişilik ile farkındalığı vurguluyor. Konu ile ilgili olarak ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, her iki aşamanın da öğrenciler için önemine değiniyor.

“İlk aşama, gelecekteki tüm aşamaların temeli”

İlkokul öğretmeni Rojin Hisen, ilkokulun içeriğini ve materyallerini anlattı.

“İlkokul sistemi okul öncesinden başlar, çünkü ilköğretim tüm aşamaların temelidir, yani öğrencinin nasıl yetiştirileceği geleceği belirlenecektir. İlk aşama, anaokulundan altıncı sınıfa kadar devam eder. Okul öncesi hakemliği, çocuk birinci sınıfa hazırlandığı için 5 yaşından itibaren başlar. Bu derste öğrenci sayıları ve harfleri öğrenir, takım ruhunu öğrenir ve onunla birlikte oyunlar paylaşır. Daha sonra çocuk birinci sınıfa kabul edildiğinde okuldaki iletişim ve eğitim yöntemini düşünür. Bunun için beyinleri genişledikçe, sayılar kolaydan zora gider. İkinci sınıfta anadilin yanında branşlar da artar ve matematik öğretimi yanında sosyal öğretimi de eklenir, burada öğrenci saflığı, dostluğu ve birçok güzel sosyal ahlakı öğrenir. Üçüncü bölüme bilim, müzik, fotoğraf, spor eklenir ancak bu bölümde öğrenci çok çalışır ve yeni bilgiler edinir. Dördüncü bölümde, Arapça bölümü, Kürtçe'nin yanı sıra bir materyal haline geliyor, her iki halk da dili öğreniyor ve eğitimini görüyor. 5. ve 6. bölümlerde ise öğrenci İngilizce derslerini alıyor. Bu kategorilerin her ikisinde de uzman öğretmenler bölümlere ayrılır ve öğrenciler branşlara göre eğitilir. Bazı öğretmenler bilimsel dersler verir, bazıları edebi dersler verir ve böylelikle dil öğretmenleri de farklılık gösterir.”

“İlk aşamada eğitim yöntemleri farklı”

Rojin Hinsen, ilköğretim okullarında eğitim, öğretim yöntemleri ve öğrencilerle iletişim arasındaki farka dikkat çekti.

“Yöntemimiz eskisi gibi değil. Öğrencilerin oturup, öğretmenlerin anlattığı yöntem geride kaldı. Eğitim yöntemlerimiz farklı. Örneğin, rolü oynamanın bir yolu var, öğrenci rolünü oynuyor, öğrencilerin bir araya gelip bir konu hakkında görüşlerini ifade etmelerine yardımcı olmanın bir yolu var ve ayrıca öğrenciye özgüven ve inşa etme fırsatı veriyoruz.  Öğretmenleri sınıfta ders anlatırken ayağa kalkan birçok zeki öğrenci var. Bu yöntemlerle öğrencilerle hiçbir gerginlik yaşanmaz ve değişime açık kalınır, eskisi gibi değil, çocukların okula gelip eğitim görmeden korktukları dönem geride kaldı. Çocukları okula gitmeye teşvik ediyoruz.  Burada öğretmen ve öğrenci sevgisi vardır, öğrenci öğretmenini severse beyni çalışır. Elbette çocukların bilgi düzeyleri aynı değil, öğrenciyi beyin düzeyinde geri bırakmamaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Çocukların aileleri bize güveniyor ve onlarla sık sık iletişim yöntemlerini tartışıyor ve onların görüşlerini dikkate alıyoruz. Okulda hem Kürt hem de Arap milletleri yetiştirilmekte. Bu çocuklar aynı zamanda aynı fikri ve ahlaki yöntemlerle yetiştiriliyor. Bu çocukları özgür bir gelecek konusunda eğitmeye çalışıyoruz.”

İlk aşamadan sonra öğrenci orta aşamaya girer, bu aşamada öğrenci hassas bir yaşa girer yani ne küçük ne büyük. Orta aşama 7. sınıftan 9. sınıfa kadar, öğrencilerin yaşı ise 12. sınıftan 14. sınıfa kadardır. Firyal Derwêş öğretmenlerin bu aşamadaki eğitim yöntemini bizlere anlattı.

Ortaokulda eğitim seviyesi yükseliyor

Firyal Derwêş, ortaokul eğitim sistemini anlattı.

“Ortaokul öğrencileri yeni bir eğitim sürecinden geçiyor, tabi her geçen sınıfla sistem biraz daha zorlaşıyor. Bu aşamada Kürt ve Arap milletleri aynı içeriğe sahip ancak her millet kendi dilinde eğitim alıyor ve öğrencilerle birlikte yeni bir plan ve strateji başlatıyoruz. Bu aşamanın materyalleri geniş. Öğrencinin bilincine göre tarihini, coğrafyasını, kültürünü, sanatını ve varlığını bilmesini istiyoruz. Öğrenciyi eğitim sevgisine çekecek şekilde güçlü bilgiler şubelerine ekliyoruz. Bilim bölümü fen, fizik, kimya, matematik ve edebiyat ile ilgili kitapları içeriyor. Öğrencilerin okuma seviyesini yükseltme yollarımız da var. Bir başka yöntem daha var ki, çoğu zaman öğrencileri bazı konularda gruplandırdığımız ve böylece aralarında rekabet yarattığımız grupların yöntemidir. Bir diğeri ise bu öğrencilerin günlük olarak izliyoruz ve durumlarını yönetim ve aileleri ile paylaşıyoruz. Bu sayede öğrenci 9. sınıfın sonunda hazırlık aşamasına geçmeye ve yeni bir öğrenme sürecine başlamaya hazır hale geliyor.”

Yarın: “Amacımız demokratik bir toplum inşa etmek”