Gazzeli kadınlar için "Farkındalığım beni koruyor" kampanyası

Gazze’de kadın ve kız çocuklarını toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türlerinden korumak amacıyla "Farkındalığım beni koruyor" kampanyası başlatıldı.

RAFIF ESLEEM

Gazze – Gazze Sosyal Kalkınma Forumu, İtalyan "EducAid" Vakfı ile ortaklaşa, sosyal medyada "Farkındalığım beni koruyor" hashtag'ı altında bir kampanya başlattı. Sosyal Kalkınma Forumu Proje Koordinatörü Zayoun Al-Abadi, dijital kampanyanın amacının kadınları ve kız çocuklarını toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda bilinçlendirmek ve hakları konusunda bilgilendirmek olduğunu kaydetti. Zayoun Al-Abadi, “Özellikle bazı kadınlar şiddete uğradıklarının farkında bile değiller. Bu kadınlara haklarını koruma amacıyla eğitim veriliyor. Buradaki amacımız kadınları şiddet konusunda bilinçlendirmektir” dedi.

‘Kampanya etkileşim aldı’

Şiddet oranlarının yüksel olması nedeniyle kampanyanın başlatıldığını söyleyen Zayoun Al-Abadi, yürütülen kampanyanın etkileşim aldığını dile getirdi. Zayoun Al-Abadi, “Kampanya içeriğini araştırırken ulaştığımız bazı sonuçlar oldu. Toplumsal cinsiyet kavramı kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal ve kültürel olarak inşa edilmiş farklılıkları ifade eder. Toplumun kültürüne norm ve değerlerine göre toplumsal cinsiyet ve rol davranışları öğrenilir ve pekiştirilir. Böylece toplumda kadın ve erkeğe farklı toplumsal sorumluluk yüklenir. Cinsiyet eşitsizliği, toplumsal roller nedeniyle kadınlar birçok sorunla karşı karşıya kalıyor” şeklinde konuştu.

‘Şiddetin birçok türü var’

Toplumsal cinsiyete dayalı farklı şiddet biçimlerinin olduğunu sözlerine ekleyen Zayoun Al-Abadi, “Bedene yönelik saldırılar fiziksel şiddet türüne; tehdit, dışlama, aşağılama psikolojik şiddet türüne; tecavüz ve cinsel sömürü de cinsel şiddet türüne giriyor. Bunun yanı sıra ekonomik şiddet, zorla evlendirilme, çocuk evlendirme, sünnet ve sosyal şiddet türleri de mevcut. Kadınlar yaşamın her alanında şiddete maruz bırakılıyor” ifadelerinde bulundu.

‘Deneyimler anlatıldı’

Terminoloji ve bilginin hassasiyeti nedeniyle, kampanya içeriğinin yayınlanmadan önce yazılanları kontrol etmek için bir psikolog eşliğinde geliştirildiğini belirten Zayoun Al-Abadi, kadınların maruz kalabilecekleri şiddet biçimlerini ve hangi merkezlerde yaşadıklarını video aracılığıyla izleyicilere aktardığını kaydetti. Zayoun Al-Abadi, “Şiddete maruz kalan mağdurların neler yaşadıkları, bunun üstesinden nasıl geldikleri, hayatlarına sağlıklı bir şekilde nasıl devam ettikleri konusunda deneyimlerine başvuruldu”  diye belirtti.

‘İstatistikler gerçeği yansıtmıyor’

Zayoun Al-Abadi, bir yandan kurumlardaki çelişkili rakamlar, diğer yandan kadınların ifşa etmeyi reddettiği birçok hikayenin gizlendiğine dikkat çekerek, “Kadınlar arasındaki şiddet vakalarına ilişkin yüzdeler ve istatistikler elde etmek zor. Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü'nden elde edilen bir istatistiğe göre, kadınların sadece yüzde 7’si yaşadıkları şiddeti bildirmiş. Dünya genelinde her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı sözlerine ekleyen Zayoun Al-Abadi, pratik adımlarla bu kadınların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Zayoun Al-Abadi, ayrıca kadına yönelik şiddet konusunda da toplumun izleyici rolünde değil de nasıl davranmaları gerektiğine dair bilinçlendirme kampanyalarının yapılması gerektiğini söyledi.

‘Kampanya devam edecek’

Zayoun Al-Abadi’ye göre kampanya, şiddet ve oranları, nedenleri, nasıl azaltılacağı ve vakalarla nasıl başa çıkılacağı hakkında çeşitli bilgiler sağlamak ve düzeltmek için dijital alan üzerinden aynı “Farkındalığım beni koruyor” etiketiyle devam edecek.