Tunuslu kadınlar artık “varız” demek istiyor

Tunuslu kadınlar, Kişisel Durum Yasası’nın artık Tunus’taki kadınların haklarına yanıt vermediğini düşünüyor. Kadınlar, yasanın revize edilmesini istiyor.

ZOUHOUR MECHERGUİ

Tunus - Tunuslu kadınlar, Kişisel Durum Yasasının artık kadınların haklarına yanıt olmadığını söylüyor. Akademisyen- yazar Ibtisam Al-Waslati, ajansımıza verdiği röportajda, yasaların kadınların gerçekliğini temelden değiştirmediğini görüşünde. Bunun yanı sıra Tunus’ta işsizliğin arttığına işaret eden Ibtisam Al-Waslati, yasalara rağmen kadınlara yönelik şiddetin iki katına çıktığına dikkat çekti.

“Henüz bir değişikliğe tanık olmadık”

Ülkede bir kadının başbakan olarak göreve gelmesiyle birlikte Tunuslu kadınların statüsünde bir değişiklik oldu mu?

Tunus’a bir kadın başbakanın göreve gelmesi geçmişte gasp edilen bir haktır. Kadınların dışlanmadan gerici hegemonya altında kalmadan tüm alanlarda yönetimlere katılması gerekiyor. Başbakanın başarısı kişiliğiyle ilgili değil, kadının yeterliliğini kanıtlama ve feminist vizyon ve anlayışını ifade etme başarısıdır. Ancak bu güne kadar başbakanın öncelikler listesinde ekonomik ve sosyal konular yer almaktadır. Kadınlar için gerçek bir adalet mücadelesi yürütme kararlılığından fiili bir değişikliğe tanık olmadık. Kadın örgütleri ve dernekleri de dahil olmak üzere aktif demokrasi, kadın sorunları ve haklarını savunma mücadelesi sürüyor.

“Yasa gözden geçirilmeli”

Kadınların bugünkü durumunu göz önünde bulundurursak Kişisel Durum Yasası’nın gözden geçirmenin zamanı geldiğini düşünüyor musunuz?

Evet, kesinlikle Kişisel Durum Yasası, tarihsel bir bağlamda yayınlandığından ve kadın haklarını kutsamak ve toplumu sağlam temeller üzerine inşa etmek için gerçek bir niteliksel değişim olduğundan, Tunuslu kadınlara artık cevap vermiyor. Kadına yönelik şiddet olgusu ve cezasızlığın yaygınlaşması devam ediyor. Örneğin aile reisleri çeyiz, vesayet, miras ve geleneklerle ilgili Kişisel Durum Kanunu’ndaki boşlukları kullanıyor. Ve bununla birlikte kadınları eşit haklardan mahrum bırakan ayrımcı yasalar uygulanmaya devam ediliyor. Bu nedenle yaşanan gelişmelere rağmen karar verici pozisyonlarda bulunmuyorlar. Bu nedenle Kişisel Durum Yasası'nın gözden geçirilmesi gerekiyor.

“Kadınlar desteklenmeli”

Tunus'ta kadın işsizliğinin nedeni nedir?

Kadınlar için işsizlik oranı, özellikle eğitimli olanlar arasında daha yüksek. Bu da toplum eğitiminin yokluğunu açıklıyor. Eşitliğe dayalı olarak ve kadınların iyi koşullarda çalışma hakkından yararlanmaları, kadın ve erkek arasında adaletin sağlanması gerekiyor. Kadınları zenginlikten, insana yakışır işlerden, yatırım ve finansman fırsatlarına erişimden dışlayan ayrımcı yasal metinlerin gözden geçirilmesini gerekir. Kadınlara yönelik haksız ayrımcılığı önlemek, eğitim programlarını gözden geçirerek bir eşitlik kültürünü yaymak gerekiyor. Bu hakları geliştiren ve daha iyi bir kadın imajını pekiştiren bir toplumsal kültürün yayılmasına, yeni nesillerin düşünce ve vizyonunu kendileri ve diğeri için yeniden programlayan ve kadınların ailede ve toplumda değişim yaratmasını sağlayan bir kültürün yayılmasına yol açacaktır.

“Mücadele sürmeli”

Tunus Ulusal Kadınlar Günü kutlamaları yaklaşırken kadınlara ne gibi bir mesaj vermek istiyorsunuz?

Mesajım, ayrımcılık ve vesayet zihniyetini devam ettiren, kamusal ve özel alanda şiddeti ve fiziksel, ahlaki, cinsel, ekonomik ve siyasi saldırıları meşrulaştıran ataerkil kültür ve hegemonyaya karşı mücadelenin sürdürülmesidir. Tüm hak ve özgürlüklerde tam eşitlik talep ediyoruz. Kadınların karar alma mekanizmalarına erişimi sağlanmalıdır.