Rapor: Çocuklara yönelik ayrımcılık ve ırkçılık yaygınlaşıyor

UNICEF'in yayımladığı rapora göre çocuklar, en insani ve temel haklarda ayrımcılığa uğradıklarını ortaya koydu.

Haber Merkezi - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesinde yeni bir rapor yayınladı. Rapor özellikle dünyanın bir çok noktasında etnik kökenlerine, dillerine ve dinlerine dayalı olarak çocuklara yönelik ırkçılık ve ayrımcılığın yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Raporda 22 ülkeye ilişkin analizlere yer veriliyor. ‘Ayrımcılığın çocuklar üzerindeki etkisi’ başlığını taşıyan rapor, ırkçılığın ve ayrımcılığın çocukları eğitim, sağlık, doğum kaydı ve adalet sistemine adil ve eşit erişim gibi alanlarda ne ölçüde etkilediğini gösteriyor. Aynı zamanda azınlık ve etnik gruplar arasındaki yaygın eşitsizliklerin altı da çiziliyor. Rapora göre en avantajlı gruptan 7-14 yaşındaki öğrencilerin temel okuma becerilerine sahip olma olasılığı, en az avantajlı gruptaki öğrencilere göre ortalama iki kat daha fazla.

Doğum kayıt oranları

Raporda doğum kayıt oranıyla ilgili veriler de analiz ediliyor. Buna göre, farklı dini ve etnik gruplardan çocuklar arasında önemli farklılıklar söz konusu. Örneğin, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde, Mon-Khmer etnik grubundaki 5 yaş altı çocukların yüzde 59’unun doğum kaydı yapılırken, bu oran Lao-Tai etnik grubunda yüzde 80 oranında seyrediyor.

Yoksulluk derinleşiyor

Ayrımcılık ve dışlanma, nesiller arası yoksunluğu ve yoksulluğu derinleştiriyor. Çocuklar için sağlık, beslenme ve öğrenme kazanımları alanında elde edilen sonuçları daha da kötüleştiriyor. Bu durum ergen kız çocukları arasında gebelik oranlarının yükselmesine yol açıyor ve yetişkinlikte daha düşük istihdam oranları ve kazanç ile sonuçlanıyor.

Salgın, savaş ve iklim değişikliği

Pandeminin derin adaletsizliği ayrımcılığı hat safhaya çıkardığı belirtilen raporda iklim değişikliği ve çatışmaların etkilerinin de  birçok ülkede eşitsizlikleri ortaya çıkarmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Rapor, etnik ve azınlık gruplardan milyonlarca çocuk için ayrımcılığın ve dışlanmanın uzun süredir nasıl devam ettiğini vurguluyor.

‘Her çocuğun hakkını korumalıyız’

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, raporla ortaya çıkan tabloyu, “Toplumlardaki ırkçılık ve ayrımcılık, çocukları ömür boyu sürebilecek yoksunluk ve dışlanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu durum hepimizi üzüyor. Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, her çocuğun haklarını korumalıyız çünkü bu, herkes için daha barışçıl, müreffeh ve adil bir dünya inşa etmenin en kesin yoludur" sözleri ile değerlendirdi.