Kadınlar sözleşmeyi AYM’ye taşıyacak

Kadının İnsan Hakları –Yeni Çözümler Derneği, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun İstanbul Sözleşmesi’nin reddiyle ilgili onama kararını AYM’ye taşıyacak.

Haber Merkezi - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını ‘hukuka uygun’ buldu. 

Danıştay 10’uncu Dairesi’nin ret kararı DİDDK tarafından oy çokluğuyla onandı. Bu onama ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ‘hukuken’ kesinleşmiş oldu. Onama kararının duyurulmasının ardından kadınlardan da tepki gecikmedi.

AYM’ye gidilecek

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) kurulun verdiği onama kararının ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Kadınlar bir kez daha sözleşmenin feshinin yok hükmünde olduğuna dikkat çekerek açıklamalarında şunları ifade etti:

“Davanın taraflarından önce basına servis edildiği için basına yansıyan haberlerden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin yaptığı temyiz incelemesinde çekilmenin ‘hukuka uygun’ olduğuna karar verdiğini öğrendik. Bizler ilk günden beri İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin yok hükmünde olduğunu, bu kararın bizlere rağmen alındığını, bizim için bitmediğini söyledik. Bu karar ile hak mücadelemiz bitmiş değil, kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız. Daha önceki sayısız kararında İstanbul Sözleşmesi’ne atıf yapan AYM, kadınların, çocukların ve ev içi şiddet mağduru herkesin şiddetten uzak yaşama güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin yarattığı hukuksuzluğa son vermek ve İstanbul Sözleşmesi'ni Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin parçası olarak gören AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. İstanbul Sözleşmesi bizim. İstanbul Sözleşmesi’ni geri alacağız.”