Şengalli kadınlar göç eden Êzidîleri topraklarına çağırıyor

Şengal fermanında birçok Êzidînin topraklarını terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Şengalli kadınlar, Êzidîlerin değerlerini yaşatmak için topraklarına geri dönmesi gerektiğini belirtti.

HÊVÎ EZDA

Şengal – Topraklarına ve inançlarına bağlı olan Êzidîler, tarihte egemenlerin soykırım ve asimilasyon  politikalarına maruz kalıp çaresizce topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Birçok farklı ülkelere göç etmek zorunda kalan ve özellikle de Federe Kürdistan Bölge kamplarına yerleşen Êzidîler, kaçırılma, tecavüz ve çadır yakma vakalarıyla karşı karşıya kalıyor ve yabancı ülkelere gitmek zorunda bırakılıyor. Şengalli kadınlar, Şengal’den göç eden Êzidîlerî topraklarına dönmeye çağırdı.

“Toprağımıza dönerek kültürümüzü koruyabiliriz”

TAJÊ Êzidî Kadın Özgürlük Hareketi üyesi Perîşan Şemo, Êzidîlerin göçünü değerlendirerek şunları söyledi: “Êzidîleri topraklarından uzaklaştırarak aslında onlara başka bir ferman uygulamak istiyorlar. Yabancı ülkelere gitmek aslında çözüm değil. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan Êzidîlerin ittifak içinde olması gerektiğini ve ancak bu şekilde topraklarını koruyabileceklerini söylüyor. Düşman halkımızı topraklarından koparmak istiyor. Êzidî kız ve erkek çocuklarına çağrımız topraklarında kalmalarıdır. Evimiz, yurdumuz tüm dünyadan daha güzel. Meydana gelen bu göçler aynı zamanda yeni bir fermanın habercisidir. Gençlerimiz yurt dışına gitseler topluma bir fayda sağlayamayacak, kültürlerini, fikirlerini, topraklarını unutacaklar. Kamplarda çok sayıda çadır yakılıyor, insanlarımız kaçırılıyor. Geçenlerde 6 yaşında bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı ve öldürüldü. Bu gerçekleşen vakalar bizi derinden üzüyor. Kamplardaki insanlarımıza çağrımız topraklarına dönmeleridir, kamplarda huzur yok."

“Örgütlenmemiz gerekiyor”

Êzidîler için göçün çözüm olmadığını, direniş kültürüyle büyüdüklerini ve bu yüzden herkesin topraklarına dönmesi gerektiğini belirten YJŞ Şengal Kadın Birlikleri savaşçısı Vejin Ocalan, "Bugün bazı insanlarımız bu kutsal topraklar için savaşıyor, diğer yandan gençlerimiz yurt dışına göç ediyor. Gençlerimiz değerlerine sırt dönüyor ve bence bu da bir fermandır. 3 Ağustos fermanını boşa çıkarmak ve şehitlerin intikamını almak için kendimizi eğitmemiz ve örgütlememiz gerekiyor” dedi. 

“Devrim kadınlarla güzelleşir”

Fermanın intikamını ancak gençlerin alabileceğini kaydeden Vejin Ocalan, “Bu yüzden gençler topraklarına dönmelidirler. Ayrıca çadırlarda yaşayan halkımız daha ne kadar bu zulme katlanacaklar. Onlar üzerinde bir baskı var ve bunun bilincinde değiller. Bütün Êzidî halkına çağrıda bulunuyorum; bir an önce topraklarına dönüp fermanların intikamı almak için YBŞ-YJŞ saflarına katılmalıdırlar. Devrim kadınlarla güzelleşir. Özellikle kadınlar YJŞ saflarına katılarak topraklarını korumalıdırlar” şeklinde konuştu.