Federe Kürdistan’daki özel okullar Kürt dilini tehdit ediyor

Federe Kürdistan’da bulunan 300’den fazla özel okulun neredeyse çoğunda Kürt dil eğitimi verilmiyor. Uzmanlara göre bu eğitim sistemi ile çocuklar, topluma ve kimliklerine yabancılaşıyor.

Haber Merkezi -  Federe Kürdistan'da 300'den fazla özel okul var. Özel okullarda yabancı dil eğitimi veriliyor ama Kürtler ana dillerinde eğitim alamıyor. Eğitim sistemi farklı olan bu özel okullardaki  eğitim ücretleri bin dolardan 10 bin dolara kadar çıkıyor. Birçok aile çocuklarını özel okullara gönderiyor, bu da çocukların topluma yabancılaşmasına neden oluyor.

Uzmanlar “Ulus-devlet içindeki tüm bileşenler, anadilde eğitimin geliştirilmesi, o dilin her yönüyle ülkelerin tüm kurumlarında tanıtılmasıyla dogmatik bir plan formüle etmelidir “ görüşünde. Bugün Federe Kürdistan'da Kürt dilinin korunması ve geliştirilmesi için özel bir kuruluşa ihtiyacı var. Böylelikle Kürt dilinin korunması ve kültürün devam etmesi sağlanabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okullarda eğitim, Kürdistan Bölgesi'ndeki devlet okullarının işbirliği ve yardımları ile sağlanıyor. Bu bir devlet politikası. Eğitiminde yaratılan boşluğu doldurmak için özel okullar “ihtiyaç.”

Yabancı dil öğrenimi model oldu

Eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem olmadığı için devlet okul sistemi, öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadığı için, her yıl birçok özel okul inşa ediliyor. Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Kürdistan Bölgesi'nde de özel eğitim, hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanmamış ve toplumun sadece bir sınıfının yararlanmasına izin veriyor. Bu da toplumda eşitsizliğin giderek yaygınlaşmasına yol açıyor.

Kürt diline önem verilmiyor

Federe Kürdistan'da 2003 yılından sonra özellikle Kürtçenin yeni Irak anayasasında yer almasıyla yeni bir dönem başlamıştı. Bölgede özellikle eğitim alanında bazı özel okullar açıldı, bu okullarda Kürtçe öğretime önem verilmediği gibi yeni neslin Kürtçe öğrenmesinin önüne engeller konuldu. Bölgede artık yabancı dile büyük önem verilirken ve Kürt dilinin dışındaki diller, eğitim dili olarak alınıyor. 

300 özel okul, yabancı dilde eğitim veriyor

Kürdistan Bölgesi'nde devlet okullarının yanı sıra Farsça, İngilizce, Arapça, Almanca, Güney Korece, Fransızca ve İtalyanca eğitim veren özel okullar bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında 300'den fazla özel okul açıldı ve bu okulların eğitim dili yabancı dil oldu. Ayrıca bu okullarda Kürtçe dersi çok az verildi. 

Federe Kürdistan’daki özel okullarda yabancı dil birinci dil, ana dil ise ikinci ve üçüncü dil olarak yer alıyor. Aynı zamanda birçok varlıklı aile, çocuklarını özel okullara gönderiyor ve çocuklarının farklı dilleri öğrenmesine daha fazla önem veriyor. Böyle devam ederse gelecekte Kürtçe bilmeyen bir nesil ortaya çıkacak.

Özel okullarda Kürt dili ve tarihi dersi verilmiyor

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler genellikle kendi uluslarının dilini, kimliğini ve tarihini korumaya çalışıyorlar. Ancak bugün Federe Kürdistan'da Kürt hükümeti, Kürt dilinin gelişimine sessiz kalıyor ve onlara göre dil sadece bir araç ve kimlik değil. Yabancı dile önem vererek, özel okullar açıyorlar. Uzmanlara göre bu eğitim sistemi çocukların duygularını etkileyerek, topluma ve kimliklerine yabancılaşmasına neden oluyor.